Водещите новини
Home » България » Отворено писмо до Президента на РБългария да оглави инициатива „България – Зона на мира“
Отворено писмо до Президента на РБългария да оглави инициатива "България - Зона на мира"

Отворено писмо до Президента на РБългария да оглави инициатива „България – Зона на мира“

Български организации призовават президента на РБългария да оглави инициативата „България – Зона на мира“, имайки предвид засилващото се напрежение и конфронтация в геополитически план между страните от НАТО и Руската федерация, в частност в Черноморския регион.

Отворено писмо

Призоваваме Президента да инициира и оглави Общобългарска платформа – Инициатива за спасение и неучастие на страната във военни действия

Предвид засилващото се напрежение и конфронтация в геополитически план между страните от НАТО и Руската федерация, в частност в Черноморския регион, Родината ни да се обяви за „Зона на мира“ – това означава, че нашето Отечество се обявява за зона, от която при никакви обстоятелства няма да се предприемат враждебни действия от какъвто и да е характер, както и няма да се разрешава нейното сухопътно, морско и въздушно пространство да бъде източник на такива по отношение на вероятен конфликт.

ДО
Г-Н РУМЕН РАДЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА Р БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Светът навлезе в криза с глобални измерения. Решаването на социално-икономическите, здравните, технологическите, природно-климатическите и прочее проблеми, предизвикани или свързани с тази криза, изискват съвместните усилия на цялото човечество. Същевременно наблюдаваме тенденции, при които нараства военно-политическото напрежение между различни страни, в частност на Балканите и в Черноморския регион. Всичко това предполага вероятността от такова развитие на обстоятелства и събития, при което може да се стигне до определени военни действия. Тази тенденция предопределя негативни последствия с унищожителен резултат за нашата Родина, ако тя бъде въвлечена в подобна авантюра.

Предвид това, г-н Президент, Вие като стожер на националните интереси и върховен главнокомандващ ВС, следва да предприемете инициатива, която да стопира възможността за превръщане на България в прифронтова държава и създаде условия за изключване подобна на описаната по-горе унищожителна катастрофа за Отечеството ни.

В тази връзка Ви призоваваме в името на българските национални интереси публично да инициирате и оглавите Общобългарска платформа – инициатива за спасение и неучастие на страната във военни действия под надслов: „България – Зона на мира“

Като се основавате на Член 1 на Североатлантическия договор / ратифициран със закон,

приет от 39-oто НС на 18.03.2004 г. – ДВ, бр. 22 от 18.03.2004 г., издаден от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр.22 от 18.03.2004 г., в сила от 29.03.2004 г./, в който член е заявено:

Страните по Договора се задължават в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации да уреждат всеки международен спор, в който могат да се окажат въвлечени, с мирни средства и по начин, който да не застрашава международния мир, сигурност и справедливост, и да се въздържат в международните си отношения от заплаха със сила или употреба на сила по какъвто и да е начин, несъвместим с целите на Организацията на обединените нации, да предложите:

България да излезе с Общобългарската платформа, Родината ни да се обяви за „Зона на мира“. Това означава, че нашето Отечество, предвид засилващото се напрежение и конфронтация в геополитически план, в частност в Черноморския регион, между страните от НАТО и Руската федерация, се обявява за зона, от която при никакви обстоятелства няма да се предприемат враждебни действия от какъвто и да е характер, както и няма да се разрешава нейната сухопътна, морска и въздушна територия да бъде източник на такива по отношение на вероятен конфликт между гореспоменатите две страни – НАТО и Руската федерация. Съответно, чрез авторитета на президентската институция, призовете към диалог и сътрудничество по всички проблеми, създаващи напрежение между тях. Нашата столица София – „Градът на мъдростта“, да се предложи и реализира като място, за начало на диалог и неутрална зона за преговори и сътрудничество – „Хъб на МИРА“.

Като първа стъпка по създаване на атмосфера на доверие за диалог, България да се обърне към страните от НАТО да не се провежда учението „Defender“ /Защитник/, предвидено за пролет-лято на 2021 год. Нашата страна да заяви още отсега, че няма да участва в това учение предвид факта, че участието в същото е опасно за националната сигурност и интереси на България, тъй като:

1. Военна активност, изпълнена с враждебност, може да доведе до размяна на удари по даже най-неочакван и случаен начин, причинен от непредвидени обстоятелства. За нашата страна подобни удари могат да се окажат фатални за нейното бъдеще;
2. В условията на днешната мащабна социално-икономическа криза, минаваща под знака на COVID-19, това учение ще се отрази много негативно на икономическото ни възстановяване;
3. В условията, когато се говори за „последваща вълна“ от COVID-19 разполагане на чужди войски, каквото предложение вече има, идващи от страни, засегнати силно от коронавируса, ще усложни проблемите свързани с решаването на здравната криза у нас;
4. В обстановката на такава Глобална криза многовекторното сътрудничество и мир е особено важно за неголеми страни като България. Участието ни в „Defender“ ще хвърли още една мрачна сянка върху отношенията ни с Русия, с която ни свързват исторически цивилизационни връзки, и ще попречи на взаимноизгодното ни сътрудничество;
5. Значителна част от българското общество помни, че България е страна-майка на Славяно-православната Кирилска цивилизация. Враждебни действия срещу Росия – стълба на тази цивилизация, влияят неблагоприятно върху обществените настроения. В обстановка на криза, засилване на вътрешното противопоставяне ще затрудни създаването на морално-политическо единство като важно условие за преодоляването на кризисните явления.

Г-н Президент надяваме се нашата идея за „България – Зона на мира“ да получи подкрепата Ви и след корекции да стане Ваша ключово-важна инициатива за избягване на вероятни опасности с непредвидими негативни последствия за Отечеството ни!

За Български Национален съвет за мир
Проф. дфн, д-р ист. Нако Стефанов

За „БРОД за България“
Лазар Мурджев

* Можете да подкрепите инициативата в „Коментари“ под писмото с Подкрепям, ДА, Съгласен съм или да изразите свободно мнението си.

Твоят коментар

About 365Novini

Коментари

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.