Home » Топ новини » Професор доказа – Мая Манолова не е юрист и няма право да е адвокат
Мая Манолова не е юрист

Професор доказа – Мая Манолова не е юрист и няма право да е адвокат

Разкритието, че Мая Манолова има съмнителна диплома от Москва, разбуни духовете сред обществото, научи 365novini.

Докторът по философски науки и преподавател по философия в „Софийския университет“ проф. Здравко Дунов публикува и допълнение към разследването на ПИК за комсомолската школа, която е завършила Манолова.

Дунов дава да се разбере, че всъщност кандидат кметицата и бивша омбудсманка, станала такава, заради юридическото си образование, всъщност няма такова. Професорът е категоричен, че Манолова не може да бъде адвокат с изкаран няколкомесечен курс и да се води юрист.

Ето какво разкрива проф. Дунов по повод това дали е адвокат или не Манолова:

1. Адвокат ли е Мая Манолова:

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

Глава втора.

ПРИДОБИВАНЕ ПРАВА НА АДВОКАТ

Чл. 4. (1) Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, ако отговаря на следните условия:

1. да има завършено висше юридическо образование;

2. да има придобита юридическа правоспособност;

3. да има най-малко две години юридически стаж;

4. да е положил предвидения в този закон изпит, освен в случаите на чл. 6, ал. 3;

5. да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.

2. Има ли Мая Манолова завършено висше образование по право?

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО“

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО“

Приета с ПМС № 343 от 30.12.1994 г.

Обн. ДВ. бр.9 от 27 Януари 1995г., отм. ДВ. бр.31 от 12 Април 1996г.

Отменена с параграф единствен на заключителните разпоредби на Постановление № 75 на Министерския съвет от 5 април 1996 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ – ДВ, бр. 31 от 12 април 1996 г.

Чл. 1. (1) Висше образование по специалността „Право“ се придобива в юридически факултет на българско държавно или недържавно висше училище, създадено в съответствие със Закона за висшето образование.

(2) Висши училища, които не осигуряват спазването на държавните изисквания за специалността „Право“, не могат да приемат студенти и да издават дипломи в съответствие с чл. 30 от Закона за висшето образование.

Чл. 2. (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се организират и провеждат от хабилитирани в съответната научна област преподаватели, които провеждат и семестриалните изпити.

(2) Лекционните курсове на не по-малко от половината от задължителните дисциплини, включени в учебния план, се преподават от хабилитирани лица на основен трудов договор в съответния факултет.

Чл. 3. Студенти в юридическите факултети се приемат чрез писмен конкурсен изпит.

Чл. 4. (1) Обучението по специалността „Право“ продължава не по-малко от 9 семестъра.

(2) Завършилите образованието си по специалността „Право“ получават диплом за висше образование и професионална квалификация „юрист“, а придобиват правоспособност след стаж, организиран в съответствие със Закона за съдебната власт.

3. Мая Манолова няма минимума от 9 /девет/ семестъра обучение като редовен студент по ПРАВО. Тя е учила 4 /четири/ семестъра в курс по магистратура, организиран за лица с НЯКАКВО висше образование, но НЕ и ПРАВНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

ПРАВОСПОСОБЕН ЮРИСТ ЛИ Е МАЯ МАНОЛОВА?

ПО КАКЪВ НАЧИН МАЯ МАНОЛОВА СЕ Е РЕГИСТРИРАЛА КАТО АДВОКАТ в град КЮСТЕНДИЛ?

Източник: ПИК

Твоят коментар

Твоята оценка
Твоята оценка
Общо гласували

About Елена Монева

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

error: Кражбата от 365 Новини е забранена!!!